Hiekkapuhallus on rajumpi menetelmä

Aivan kuten muissakin puhallusmenetelmissä, hiekkapuhalluksessa ammutaan pieniä rakeita/kiteitä paineilmalla puhdistettavaan pintaan, ja vesihiekkapuhalluksessa kiteet ovat useimmiten hiekkaa, toisinaan myös lasia tai metallia. Kovalla paineella pintaan iskeytyvä hiekka hioo puhdistettavaa pintaa irroittaen siitä pintakerroksen. Tämän vuoksi hiekkapuhallus ei sovellu herkille pinnoille. Metalleja hiekkapuhallettaessa on otettava huomioon, että hiekkapuhallus vaikuttaa pinnan metallurgiseen rakenteeseen – ohuita metallikappaleita hiekkapuhaltaessa kappale pyrkii vääntymään käyräksi.

Rajummaksi hiekkapuhallusta voi kuvailla myös siitä muodostuvan kvartsipölyn vuoksi; sen hengittäminen altistaa ihmisen pölykeuhkosairauksille, ja hiekkapuhallusta tehdessä tarvitaankin hyvä ilmanvaihto ja kattavat suojavarusteet. Hiekkapuhalluksessa työn kustannukset kasvavat helposti kohteen suojaustarpeiden myötä. Vaikka kohde suojataan hyvin, hiekkapuhalluksen myötä tarvitaan usein myös huolellinen jälkisiivous kaiken pölyn poistamiseksi.

Kuivajääpuhalluksen etuna hiekkapuhallukseen verrattuna tältä osin on se, että kuivajääpuhallus ei hio puhallettavaa pintaa – näinpä se on täysin jätteetön menetelmä ja sitä suoritettaessa ei tarvita kohteen suojausta. Kuivajäärakeiden osuessa kohteeseen ne sublimoituvat, eli kaasuuntuvat ja haihtuvat ilmaan. Lyhyesti: kuivajääpuhallus ei edellytä kohteen suojausta tai suuritöisiä jälkisiivouksia, eikä varsinkaan hiekkapuhalluksessa tapahtuvaa jätehiekan poiskuljetusta.

Hiekkapuhallus on ehkä yleisesti tunnetuin puhallusmenetelmistä, jota käytetään useimmin pohjakäsittelyyn ja pinnan puhdistukseen ennen seuraavaa käsittelyä kuten maalausta. Kuivajääpuhallus on oivallinen vaihtoehto hiekkapuhallukselle, ja se soveltuukin laajempaan kohdekirjoon kuin hiekkapuhallus.

Kuivajääpuhallus mahdollistaa erikoiskohteet ja yhtäaikaisen työskentelyn

Hiekkapuhalluksella ei ymmärrettävästi voida toteuttaa erikoiskohteiden, kuten sähkölaitteiden puhdistuksia tai välttämättä edes niiden välittömässä läheisyydessä olevia kohteita. Tähän on syynä vesihiekkapuhalluksen hiovuus sekä tietysti runsain mitoin syntyvä hiekkapöly.

Kuivajäällä sen sijaan voidaan puhaltaa miltei mitä vain, myös sähkölaitteita ja herkkiä moottoreita, sillä kuivajää ei hio tai kastele puhallettavaa kohdetta. Suurissa kohteissa yksi tärkeä etu kuivajääpuhalluksessa on se, että puhalluksen vaikutusalue on pieni – muita töitä voidaan tehdä normaalisti aivan puhallustyön välittömässä läheisyydessä. Kuivajääpuhallus on siis monipuolisempi ja monikäyttöisempi menetelmä, ekologisuudesta puhumattakaan. Tutustu tästä kuivajääpuhdistuksen käyttökohteisiin!

Meiltä saat kaiken kuivajääpuhallukseen!

Dry Ice Finlandilta voit ostaa tai vuokrata kuivajääpuhalluslaitteet omaan käyttöösi, mutta luonnollisesti tarjoamme myös monenlaisia puhdistuspalveluja sekä tietysti myymme myös kuivajäätä kaikenkokoisissa erissä.

Katso lisää tai jätä yhteydenottopyyntö