Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (Henkilöstötietolaki 10§)

Rekisterin pitäjä

Dry Ice Finland
Y-tunnus: 2614133-8
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Jaakko Soratie
Puhelin: 050 597 7030
Sähköposti: jaakko.soratie@dryice.fi
Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri
www.dryice.fi

Henkilötietoja käytetään seuraavia tarkoituksia varten

Yhteistietojen hallinta
Asiakkaiden palveleminen
Laskutus
Yhteydenpito ja tiedoittaminen

Rekisterin tietosuojasisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi ja yhteystiedot esim. (osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite)
Laskutustiedot
Rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten edellyttämät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään

Rekisteri sijaitsee suojatussa ympäristössä

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Jos asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää henkilökohtaisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten

Asiakas voi tehdä kiellon lähettämällä kirjallisen pyynnön sähköpostitse osoitteeseen: jaakko.soratie@dryice.fi

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. (Viestintävirasto)

Lue lisää evästeistä täältä

Google Analytics

Verkkosivuilla käytetään Googlen kävijäseurantatyökalua Google Analyticsiä.

Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Dry Ice Finland on oikeutettu muuttamaan tietosuojaselostetta tarpeen vaatiessa.