Kuivajääpuhdistus on todellinen ekoteko!

Dry ice Finland:in kuivajääpuhdistus on kaikista puhdistusmenetelmistä ympäristöystävällisin niin kiinteistöjen puhdistuksissa, rakennustyömailla, teollisuudessa kuin yksityistalouksissa mökeillä ja veneiden myrkkymaalien poistossa. Kun valitset kuivajääpuhdistuspalvelumme puhdistusmenetelmäksi, se on todellinen ekoteko!

Palvelumme edesauttaa rakennusteollisuuden pyrkimyksiä ympäristövastuullisuuden parantamisessa sekä kestävän kehityksen tavoitteissaan. Kuivajääpuhdistusmenetelmämme edesauttaa mm. Breeam sertifikaatin vaatimustavoitteissa. Muut menetelmät kuten hiekkapuhallus jättää jälkeensä tonneittain kaatopaikalle toimitettavaa jätettä/ongelmajätettä.

Dry Ice Finland vastuullisen puhdistamisen edistäjänä

Kuivajääpuhdistusmenetelmän ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys

Kiertotalous

Valmistamme teollisuudesta kierrätetystä hiilidioksidista omilla tuotantolaitoksilla työmailla käyttämämme hiilidioksidi- (Co2) pelletit

Jätteettömyys

Kun pelletit puhalletaan kohteeseen, kuivajää vapautuu takaisin ilmankehään. Kaikki muut menetelmät tuottavat tonneittain toisiojätettä, joka irrotettavan lian kanssa muodostaa ongelmajätettä.

Vedettömyys

Menetelmän käytön myötä säästetään vuotuisesti mittavia määriä puhdasta juomavettä perinteisiin painepesumenetelmiin verrattuna. Tämä kaikki muuttuu jätevedeksi, joka joutuu luontoon tai hulevesiviemärin kautta jäteveden puhdistamoon. Vesi myös on omiaan aiheuttamaan rakennuksille homevaurioita.

Vastuullisuus

Kalustomme on uudenaikaista ja vähäpäästöistä. Pieni kulutus myös osaltaan vähentää päästöjä.

Yrityksemme on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen.

Kestävän kehityksen vaikutukset eri työkohteissamme ja kohteissa, joissa asiakkaamme käyttävät kuivajääpuhdistusmenetelmää

Rakennustyömaat

Rakennusliikkeet ovat hyvää vauhtia tunnistaneet mahdollisuutensa vaikuttaa työmaiden ympäristöystävällisyyteen. Tänä päivänä on olemassa useita eri sertifiointeja mm. Breeam, joka rakennustyömaalla tarkoittaa mm. erilaisen kaatopaikkajätteen minimoimista, jäteveden syntymisen vähentämistä, työkoneiden vähäisempää kulutusta.

Kuivajääpuhdistuksen käytön edut rakennustyömailla

 • Vähemmän kaatopaikkajätettä
 • Sitoo vähemmän resursseja suojauksiin, jätteenpoistoon sekä siivouksiin ja mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä
 • Työturvallisuus paranee
 • Kuivajääpuhdistuksen jälkeen pinta jää kuivaksi ja puhtaaksi ja on heti uudelleen käsiteltävissä
 • Auttaa Breeam sertifioinnin vaatimusten täyttämisessä

Näihin haasteisiin Dry Ice Finland pystyy vastaamaan!

1. Kohteen puhdistaminen ja desinfioiminen

Puhdistettaessa kohde kuivajäällä ei tarvitse käyttää erillistä desinfiointiainetta, joten mm. ontelolaatoista saadaan poistettua kaikki ”irrot” sekä valulautojen tikkujäämät sekä samalla desinfioitua kohde. kuivajää tappaa orgaaniset aineet kohteesta.

Kuivajääpuhdistus tutkitusti desinfioi puhdistettavan kohteen ilman erillisiä kemikaaleja tai desinfiointiaineita.

2. Työmaan eteneminen

Kuivajääpelletit kaasuuntuvat osuessaan kohteeseen, eikä näin ollen mitään toisiojätettä synny. Jäljelle jää ainoastaan pieni määrä irrotettavaa ainesta. Koska kuivajää on vedetön, myös irrotettava jäte on kuivaa ja se helpottaa ja nopeuttaa siivoustyötä. Jätteen määrä on murto-osa hiekkaan verrattuna

 • Hiekasta syntyy tonneittain poistettavaa jätettä. Tämän siivoamiseen ja moninkertaiseen imurointiin kuluu runsaasti ylimääräistä aikaa sekä resursseja
 • Suojausten rakentamiseen ja purkamiseen menee usealta mieheltä useita päiviä per kerros
 • Muiden toimijoiden työskentely samassa tilassa ei ole mahdollista, kuten kuivajäämenetelmän kanssa

3. Työmaan pölynhallinta - Ota pöly vakavasti

”Pöly on rakennustyöntekijöiden terveydelle ja yleiselle hyvinvoinnille pirunomainen haitta ja riskitekijä. Työntekijät altistuvat pölylle erityisesti tietyissä pölyävissä työvaiheissa”.

Kuivajäämenetelmää käytettäessä työmaan pölynhallinta helpottuu huomattavasti ja urakoitsija säästää pölynhallinta ja suojauskustannuksissa sekä resurssien käytössä suojausten rakentamisen ja purkamisten sekä myös siivoustarpeiden osalta.

 • Kuivajääpuhdistus ei tuota toisiojätettä ja näin ollen myrkyllisen pölyn syntyminen on minimaalista.
 • Vähäisemmän suojaustarpeen myötä syntyy myös vähemmän suojauksiin tarvittavaa muovijätettä, sekä alipaineistajien ilmansuodattimien filtterien jätteitä.

4. Työmaan jätteet

Kuivajääpuhdistus on toisiojätteetön menetelmä. Kuivajää, Co2, kaasuuntuu osuessaan kohteeseen eikä näin ollen tuota minkäänlaista toisiojätettä. Jäljelle jää ainoastaan vähäinen irrotettava jäte, joka on kuivana helppo siivota ja kierrättää. Työmaata kuormittavan jätteen määrä on täten minimaalinen.

Seuraavassa lueteltu muiden menetelmien tuottamia ja työmaata sekä luontoa kuormittavia jätteitä. Vuositasolla Näistä koostuu valtava ympäristökuorma.

 • Puhdas hiekkajäte. Esim. Hiekkapuhalluksesta syntyy tonneittain kaatopaikalle kuljetettavaa jätettä/ongelmajätettä per työmaa. Ei ole millään mittapuulla kestävän kehityksen ajattelumallin mukaista, että työmaille kuljetetaan vuosittain satoja tuhansia kiloja hiekkaa, joka ensin muutetaan jätteeksi ja sitten kuljetetaan kaatopaikalle.
 • Hiekkajäte erikoisjätteenä. Riippuen irrotettavasta materiaalista jätehiekka kuljetetaan joko tavalliselle kaatopaikalle vaikka usein tarve vaatisi jätteen kuljetusta Riihimäen erikoisjätekäsittelylaitokselle
 • Hiekka ja vesi. Usein hiekkaan sekoitetaan vettä pölinän hillitsemiseksi. Tämän tuloksena on mutaista liejua missä on vettä, hiekkaa sekä maalia tms.
 • Muovijäte. Hiekan vaatima korkeampi suojaustaso synnyttää paljon ylimääräisiin suojauksiin tarvittavaa muovijätettä
 • Suodattimet. Lisääntyneen pölynhallinnan myötä myös alipaineistajien suodatinmäärät kasvavat

Kuivajääpuhdistusmenetelmän avulla työmaalla syntyvä kaatopaikkajäte minimaalista ja kuivana helposti siivottavaa ja käsiteltävää. Tällä on suuri merkitys työmaan aikataulusuunnittelussa, kustannuksissa sekä kestävän kehityksen ajattelussa.

5. Työmaan turvallisuus

Kuivajää on vedetön, kemikaaliton ja turvallinen aine.

Kuivajääpuhdistusmenetelmä ei tuota työmaalle mitään ylimääräistä jätettä. Näin ollen kohteesta syntyvän jätteen määrä on minimaalinen ja kuivana helposti poistettava. Menetelmä pienentää rakennuksilla laskettavaa hiilijalanjälkeä ja tukee rakennusteollisuuden ympäristöluokitusten parannustavoitteita esim. breeam:ia varten.

 • Hiekasta syntyy valtava määrä mm. kvartsipölyä, joka on terveydelle haitallista
 • Hiekkapöly nostaa kokonaispölynhallinnan vaatimustasoa, jotta muille työmailla toimiville ei aiheutuisi turvallisuusriskiä
 • Hienon pölyn tunkeutuminen rakenteiden tiivisteisiin sekä muihin paikkoihin mihin se ei kuulu
 • Menetelmässä ei käytetä vettä, joten vesivahingon tai muita veden tuomia valuma/värimuutoshaittoja ei tule betonikohteisiin

Kiinteistöt ja taloyhtiöiden julkisivut

Perinteisen korkeapainepesun myötä puhdasta juomavettä tuhlataan tuhansia litroja ja pesuaineen myötä se muutetaan jätevedeksi. Tehokkaat korkeapainepesurit käyttävät vettä 1000–1500 l/h.

Kiinteistöjen puhdistuksissa käytettävä vesi muuttuu jätevedeksi ja joutuu joko suoraan luontoon tai hulevesikaivon kautta viemäreitä pitkin takaisin vedenpuhdistuslaitoksille.

Tämä kokonaisuus ei olekaan ihan yksinkertainen ja varmasti maksamme tästä ylimääräisestä puhdistuksesta myös jossain muodossa. Lue mielenkiintoinen artikkeli aiheesta.

Vesi ja jätevesi on Suomessa vielä poikkeuksellisen halpaa, mutta on perusteltua odottaa, että hintataso tulee nousemaan lähivuosina. Aiemmin ei ollut olemassa järkevää kestävän kehityksen mukaista puhdistusmenetelmää ja puhtaan veden runsas käyttö on ollut Suomessa yleisesti hyväksyttyä. Tänään tilanne on toinen ja jokaisella on mahdollisuus tehdä ympäristöystävällinen valinta.

Vesivahingot ja homeet. Julkisivujen ja kattojen puhdistus painevedellä on aiheuttanut lukuisan määrän vesivahinkoja sekä huoneistoihin että talon rakenteisiin. Vesipuhdistuksen hallitsematon käyttäytyminen aiheuttama kosteuden pääsy rakenteisiin on omiaan synnyttämään orgaanisia kasvustoja eristeisiin ja katon tukirakenteisiin.

Julkisivuremontti. Kova korkeapainepesu on raju menetelmä julkisivulle ja saattaa vaurioittaa sitä. Kun talon julkisivu on puhdistettu ei hiovalla kuivajääpuhdistusmenetelmällä ja käsitelty suoja-aineella pysyy pinta puhtaana ja sään ja jäätymisen aiheuttamat rapautumiset harventavat julkisivun kunnostussykliä huomattavasti.

Kuivajääpuhdistus on luontoa säästävä, vedetön ja turvallinen menetelmä.

Teollisuus

Vesi

Perinteisesti vedellä puhdistetut alueet ja laitteet vaativat kauan kuivuakseen perusteellisesti. Kuivajääpuhdistus on kuiva prosessi.

 • Menetelmässä ei käytetä vettä, joten vesivahingon tai muita veden tuomia valuma/värimuutoshaittoja ei tule.
 • Korkeapaineinen vesipuhdistus vahingoittaa puhdistettujen materiaalien pintoja.
 • Kuivajääpelletit eivät ole hankaavia eivätkä vahingoita puhdistettuja pintoja.
 • Korkeapaineinen vesipuhdistus ei sovellu sähköjärjestelmien puhdistamiseen.
 • Kuivajää ei ole sähköä johtavaa, joten se soveltuu sähköjärjestelmien ja -laitteiden puhdistukseen.
 • Puhdistuksessa vapautuvat vesi ja jäämät on hävitettävä erikseen. Kuivajääpuhdistus ei tuota sekundaarista jätettä.

Puhtaus

Kuivajää on paras menetelmä puhtaustason parantamiseen teollisuudessa ja pintojen desinfiointiin elintarviketeollisuudessa. Katso aiheesta tehdyt testit.

Kuivajääpuhdistusmenetelmä on tärkeä osa elintarviketeollisuuden ISO 22000 JA FSSC 22000 sertifiointiprosessia ja ylläpitoa.

Puhdistus myrkyllisillä liuottimilla

Kuivajää on myrkytön eikä sen käyttöön ei aseteta vastaavia lakisääteisiä rajoituksia. Irrotettava ”puhdas” lika jää kuivana lattialle, josta se on helppo lakaista ja hävittää asianmukaisesti.

 • Yleensä käsittelyn jälkeen liuottimista syntyvä jäte on hävitettävä erikseen.
 • Halogenoiduilla hiilivedyillä ja muilla puhdistusaineilla on haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön.
 • Kuivajää on myrkytön. Myrkyllisten liuottimien käyttöön liittyy useita työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja säädöksiä.

Turvallisuus ja työturvallisuus

Tuotannon laitteiden mekaaninen puhdistus aiheuttaa mittavasti työtapaturmia ja sen lisäksi se aiheuttaa puhdistettavalle materiaalille naarmuja ja vaurioita. Laitteet pysyvät paremmassa kunnossa ja uusimistarve harvenee.

Vesipuhdistus aiheuttaa vaaran sähkölaitteille ja turvallisuudelle. Kaapelikiskot ja laitteet tulisi puhdistaa säännöllisesti.

Sahoilla on suuri tulipalovaara huuvien, terien ja moottoreiden puhtaustason laiminlyönnin myötä.

Kuivajääpuhdistus parantaa desinfioivana menetelmänä tuotantotilojen puhtaustasoa, elintarviketurvallisuutta, paloturvallisuutta, työturvallisuutta sekä puhtaan työpaikan tuomaa viihtyisyyttä.

Paloturvallisuus

Paistorasvaiset huuvat ja kanavat ovat merkittävä turvallisuusuhka kiinteistöille, lue artikkeli tapaturmasta Tampereella.

Kuivajääpuhdistuksen avulla kiinteistöt pystyvät vähentämään merkittävästi rasvahuuvien ja kanavien palokuormaa ja näin parantaa paloturvallisuutta. Kun jäte pysyy kuivana niin syntyvä kaatopaikalle menevän jätteen määrä on minimoitu.

Yksityistaloudet, mökit ja omakotitalot

Menetelmässä ei käytetä vettä, joten vesivahingon tai muita veden tuomia valuma/värimuutoshaittoja ei tule.

Perinteisesti vanhaan aikaan on käytetty soodapuhallusta, joka runsaasti natriumpitoisena ja emäksisenä aiheuttaa tuhoja ympäristön kasvustoille ja jättää puhdistettavan pinnan emäksiseksi. Emäksisyys usein poistetaan liuottimella tai vahvalla pesuaineella.

Korkeapainevesipesu on omiaan kastelemaan mökin rakenteet ja eristeet ja aiheuttamaan kosteus- ja homevaurioita. Homeenpoistoihin ei tarvita mitään luontoa kuormittavia desinfiointiaineita!

Kuivajään käytön myötä säästetään puhdasta juomavettä eikä myöskään tuhlata puhdasta juomavettä muuttamalla sitä jätevedeksi.

Omakotitalot

Pientalojen omistajat voivat osaltaan vaikuttaa vihreisiin valintoihin kiinteistönsä kunnossapidon osalta.

Aiemmin ei ole ollut vaihtoehtoja painepesurille. Suomessa puhdas ja halpa vesi on ollut itsestäänselvyys eikä sen käyttöä halpana materiaalina ole oikein pidettykään tuhlailevana.

Seuraavissa kohteissa voit omilla valinnoillasi vaikuttaa:

Julkisivut – Puhtaan juomaveden muuttaminen jätevedeksi
Terassit – Maalien poistot ja uudelleen maalaus vaihdon sijaan. Monesti turhaa kaatopaikkajätettä
Pihalaattojen puhdistukset – Vaihdon sijaan puhdistus. Vältä turhaa kaatopaikkajätettä
Katot - Kuivajää myrkkyjen sijaan

Veneet

Perinteisesti veneiden myrkkymaalit on poistettu korkeapainevedellä tai soodapuhalluksella.

Molemmista syntyy valtavasti toisiojätettä ja irronnut myrkkymaali sitoutuu nesteeseen.

Kuivajääpuhdistuksessa veneiden myrkkymaalit saadaan kuivana hallitusti poistettua ja jätteet asianmukaisesti hävitettyä. Näin myrkkyjä ei pääse luontoon.

Kuivajääpuhdistuksen avulla säästytään veden tuhlaukselta ja siltä että luontoon ei päästetä mitään sinne kuulumatonta ainetta.