Kuivajäällä rasvakanavien palokatkot kuntoon

Rasvakertymät huuvissa, kanavissa ja huippuimureissa aiheuttavat monenlaisia ongelmia. Harjaus ei tehoa kovaan rasvaan ja mekaaninen poisto on työläs eikä lopputulos usein ole toivotunlainen. Aina mekaanista poistoa ei edes pysty suorittamaan.

Kuivajääpuhalluksella pystytään saavuttamaan kanaviin palokatko ja hyvä puhtaustaso! Menetelmässä puhalletaan kuivajääpellettejä, jotka osuessaan kohteeseen irrottavat rasvan ja itse kuivajää kaasuuntuu ilmaan, jäljelle jää vain irrotettu lika. Kuivajääpuhallus on vedetön ja kemikaaliton puhdistusmenetelmä. Tehokkuuden lisäksi se on myös erittäin ympäristöystävällinen menetelmä.

Kun palokatko on saatu huuvasta lähtevään kanavaan niin on hyvä tarkastella myös muiden kanavien ja huippuimurin kunto.

Kovasti rasvoittavissa keittiöissä usein huippuimuri tukkeutuu ja se joudutaan vaihtamaan kohtuuttoman usein. Kun huippuimuri puhdistetaan kuivajäällä sen vaihdolta voidaan välttyä ja puhtaan koneen hyötysuhde kasvaa ja sähkönkulutus pienenee. Katso oheinen kuva.

Kiinteistöjen ja ravintoloiden omistajien on erityisen tärkeää huomioida säännöllisen kanavapuhdistuksen, tarpeenmukaisen säännöllisen huuvaan ja rasvafilttereiden putsauksen sekä tiedostaa raportoinnin tärkeys.

Liian monta turhaa tulipaloa on syttynyt saannollisen rasvakanavapuhdistusten laiminlyönnistä! Seuraavissa linkeissä on pari surullista esimerkkiä tapauksista, jotka olisivat olleet helposti estettävissä.

Ajoittain rasvakertymät aiheuttavat pahimmillaan isoa tuhoa. Lue tästä vuoden 2016 artikkeli, missä kerrotaan Tampereen hämeenkadulla sattuneista tuhoisista ravintolapaloista. Tässä samasta aiheesta myös YLE:n uutinen.

Vastaava tapaus sattui myös Porvoon Vanhassakaupungissa elokuussa 2022. Lue ravintolapalosta täältä.

huippuimurin puhdistus

Miksi rasvakanavat tulee puhdistaa säännöllisesti?

 • Ensisijainen tarkoitus on estää tulipalon syttyminen. kuumentunut rasva on herkästi syttyvää ainetta
 • Kiinteistössä ja ravintolassa noudatetaan pelastuslakia sekä viranomaisasetuksia ja määräyksiä
 • Huippuimurin käyttöikää voidaan pidentää sekä säästää sähköä puhtaan laitteen toimiessa tehokkaammin
 • Kun rasvakanavat on säännöllisesti puhdistettu ja velvollisuudet hoidettu, luodaan ravintolan työntekijöille sekä kiinteistön asukkaille turvallinen tila
rasvakanavien kuivajääpuhallus

Lakisääteiset kanavapuhdistukset

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa on seuraavia mainintoja:

 • Tulisijat ja savuhormit on nuohottava ja ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat on huollettava ja puhdistettava pelastuslain ja nuohousasetuksen edellyttämällä tavalla.
 • Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutettua omaisuutta ja toimintaa koskevia säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastuslainsäädäntö.

Lainsäädännöissä kuten Pelastuslaki ja Sisäministeriön asetukset on mainintoja, joissa selväsanaisesti kirjoitetaan että on huolehdittava, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, ettei niistä aiheudu tulipalon vaaraa.

 • Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot. Vähintään kerran vuodessa.
 • Ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita.
 • Ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

Mikäli näin ei ole toimittu, ja vahinkoselvittelyn yhteydessä käy ilmi, että em. puute on vaikuttanut vahingon syntyyn ja/tai sen laajuuteen, on vakuutusyhtiöillä oikeus vähentää korvausta tai se jopa evätä.

Miksi on järkevää valita Dry Ice Finland suorittamaan ravintoloiden rasvakanavien puhdistukset?

 • Voimme tarjota kiinteistön omistajille sekä ravintoloille kokonaisvaltaisen palvelun rasvakanavien ja huippuimurien puhtaanapidossa, seurannassa ja raportoinnissa
 • Ainoana Suomessa käytämme omaa innovaatiotamme, kanavissa kulkevaa robottia, jonka avulla päästään parempaan lopputulokseen tehokkaasti.
 • Toimimme valtakunnallisesti

 • rasvakanavan puhdistus
 • rasvakanavan puhdistus
 • huippuimurin suojan puhdistus
 • huippuimurin puhdistus
 • rasvakanavien kuivajääpuhallus
 • rasvakanavien kuivajääpuhallus
 • rasvakanavien puhdistus
 • huuvan puhdistus