Kuivajääpuhalluksen vertailu muihin puhdistusmenetelmiin

Kuivajää (=hiilidioksidijää, hiilihappojää) on kiinteään olomuotoon saatettua hiilidioksidia, jonka lämpötila on noin – 79 °C.

Miten kuivajääpuhallus eroaa muista puhdistusmenetelmistä

Tuottavuuden ja taloudellisen tehokkuuden lisääminen.

Ympäristönsuojelun tiukemmat ehdot ja työntekijöiden turvallisuus silloin kun teknisiä laitteita puhdistetaan, edellyttävät nykyaikaisempia ja puhtaampia puhdistusteknologioita.

Kuivajääpuhdistus täyttää ihanteellisesti nämä vaatimukset ja siitä tulee tärkeä vaihtoehto perinteisille puhdistusmenettelyille. Kuivajäätä puhaltavat laitteet säästävät huomattavan paljon aikaa, koska koneen osia ei tarvitse purkaa ja sen jälkeen koota uudelleen.

Julkisivupuhdistuksissa kuivajääpuhdistus säästää luontoa perinteisiin menetelmiin verrattuna.

kuivajää muihin menetelmiin verrattuna

Puhdistus myrkyllisillä liuottimilla

Yleensä käsittelyn jälkeen liuottimista syntyvä jäte on hävitettävä erikseen.

Halogenoiduilla hiilivedyillä ja muilla puhdistusaineilla on haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. Liuotintyöskentelyn vähentäminen edistää työterveyttä ja -turvallisuutta.

Kuivajää on myrkytön. Myrkyllisten liuottimien käyttöä rajoitetaan usein lailla!

Kuivajään käyttöön ei aseteta oikeudellisia rajoituksia.

Hiovat puhallusmenetelmät

Hankaavat elementit (lasi-, hiekka tai muovirakeet sekä soodapuhallus) vahingoittavat puhdistettujen osien pintoja ja lyhentävät niiden käyttöikää. Kuivajääpelletit eivät ole hankaavia ja erittäin hellävaraisia puhdistetuille pinnoille.

Puhallusjäännös vaatii erillistä hävittämistä, usein jälkikäsittelyä. Kuivajääpuhdistus ei tuota sekundaarista jätettä – kuivajää kaasuuntuu heti, eikä synnytä toisiojätettä. Luonto kiittää!

Korkeapaineinen vedenpuhdistus

Korkeapainepesu vahingoittaa helposti puhdistettujen materiaalien pintoja.

Kuivajääpelletit eivät ole hankaavia eivätkä vahingoita puhdistettuja pintoja.

Korkeapainepesu ei sovellu sähköjärjestelmien puhdistamiseen. Kuivajää ei ole sähköä johtavaa, joten se soveltuu sähköjärjestelmien ja -laitteiden puhdistukseen.

Puhdistuksessa vapautuvat vesi ja jäämät on hävitettävä erikseen. Kuivajääpuhdistus ei tuota sekundaarista jätettä.

Perinteisesti puhdistetut alueet ja laitteet vaativat kauan kuivua perusteellisesti. Kuivajääpuhdistus on vedetön ja kuiva prosessi, joka lyhentää merkittävästi seisokkiaikoja.

Kuivajääpuhdistuksen jälkeen voidaan käynnistää maalaustyö tai impregnointi eli suoja-ainekäsittely heti, eikä tarvitse odotella ja mitata pinna kuivumista.