Teollisuuden kuivajääpuhallukset

Teollisuudessa kuivajääpuhdistuksen tyypillisimpiä kohteita ovat tuotantolinjat ja -tilat, sähkömoottorit ja -kaapit, muotit, telat, säiliöt ja kuljettimet. Näistä kohteista esimerkiksi öljy, rasva, liimat, lakat, pinnoitteet, jäysteet, kalkki, hartsi sekä kemialliset massat on helppo ja nopea puhdistaa / poistaa kuivajääpuhalluksella. Toisin kuin hiekka- tai soodapuhalluksessa, kuivajääpuhalluksesta ei synny toisiojätettä.

Elintarviketeollisuus

Kuivajääpuhdistus on elintarvikekelpoinen menetelmä, joka soveltuu lähes kaikille pinnoille. Tyypillisimpiä kohteita elintarviketeollisuudessa kuivajääpuhallukselle ovat kuljettimet, moottorit ja muu sähkömekaniikka.

Muovi- ja kumiteollisuus

Muottien, suulakkeiden ja tuotantolinjojen puhdistus. Poistaa tehokkaasti esim. silikonin, kumin, hartsin, kovetteet, polyuretaanin ja termoplastiset muovit, jäysteet, maalit ja pinnoitteet, rasvat sekä öljyt.

Konepajateollisuus

Kuivajääpuhdistus on tehokas, turvallinen ja monipuolinen puhdistusmenetelmä koneteollisuudessa.

Painotalot

Kuivajääpuhallus on tehokas menetelmä poistamaan painovärejä, liimoja ja lakkoja herkiltäkin pinnoilta. Kuivajääpuhdistuksen avulla työturvallisuus paranee sekä liuottimien käyttö vähenee huomattavasti.

Voimalaitokset ja sähkö

Voimalaitoksissa on paljon kohteita, joiden puhdistuksissa ei vettä voi käyttää. Kuitenkin moottoreiden, turbiinien ym. voimalaitosten laitteiden säännöllinen puhdistus on tärkeää niiden toimintavarmuuden takia.

Metsä- ja mekaaninen puuteollisuus

Kuivajääpuhallus soveltuu monipuolisesti metsä- ja sahateollisuuden käyttökohteisiin. Menetelmän käytön avulla voidaan pienentää merkittävästi tulipaloriskiä sahoilla.

Kemian teollisuus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu.