Puhdas hanavesi itsestäänselvyys?

Monesti puhtaan juomaveden käyttöä pidetään itsestäänselvyytenä ja ehtymättömänä luonnonvarana. Vaikka vesi- ja jätevesimaksut ovat Suomessa vielä hyvinkin edullisia, kannustamme jokaista omalta osaltaan tarkastelemaan omia toimintamallejansa ja vähentämään veden turhaa käyttöä siellä missä se on mahdollista ja myös tehdä muutokset turhan jäteveden muodostamiseen.

Puhtaan veden kulku kiinteistön kraanaan on monikymmenvaiheinen polku, josta tässä kuvattu vain pääkohdat Helsingin osalta.

Jätevesien muodostuminen kiinteistöjen puhdistuksissa

Tänä päivänä vielä käytetään paljon näennäisesti edullista juomavettä kiinteistöjen julkisivujen puhdistuksiin. Puhdistuksen aikana veden joukkoon yleensä lisätään pesuainetta tai käytetään jopa liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Kun näin tehdään muutetaan suuri määrä puhdasta juomavettä jätevedeksi joka puhdistuksen yhteydessä joutuu hulevesijärjestelmän myötä viemäriverkostoon tai luontoon. Viemäriverkostoon johdettu hulevesi johdetaan jätevesilaitoksille puhdistettavaksi.

Koko Suomen mittakaavassa tässä puhutaan valtavasta määrästä puhtaan juomaveden turhasta käytöstä ja lisääntyneestä jätevedestä.

Kun tarkastelee koko veden kulun matkaa ja jäteveden kuljettamista jäteveden puhdistuslaitoksille voi paremmin käsittää myös sen että vaikka vesi- ja jätevesimaksut on kuluttajalle ja kiinteistölle edullisia sitä se ei varmasti ole yhteiskunnalle.

Miksi sitten valita kuivajääpuhdistus?

Tarjoamme yksityisille henkilöille sekä kiinteistöjen ylläpidon päättäjille ympäristöystävällisen vaihtoehdon!

Käyttämämme kuivajää tuotetaan teollisuuden päästöistä kierrätetyllä hiilidioksidilla. Tässä prosessissa ikään kuin "lainaamme" hiilidioksidia, koska puhdistuksen yhteydessä se sitten kuitenkin pääsee ilmakehään.

Tämä lainaaminen kuitenkin tuottaa erittäin paljon hyvää, sillä hiilidioksidipelletien avulla tehdyt kiinteistöjen puhdistukset vähentävät merkittävästi arvokkainta luonnonvaramme turhaa tuhlausta ja jäteveden muodostusta.

Tämän myötä koko veden kulkuprosessi ja sen muuttaminen jätevedeksi jää kokonaan pois!