Kuivajääpuhallus elintarviketeollisuudessa

Kuivajääpuhdistus on hellävarainen ja vedetön menetelmä, joka soveltuu lähes kaikille pinnoille, eikä jätä ylimääräistä toisiojätettä tilaan kuten kaikki muut menetelmät!

Elintarviketeollisuudessa korostuu tuotantotilojen puhtauden ja hygienian merkitys erilaisten lakien, määräysten sekä sertifiointien johdosta. Dry Ice Finlandin kuivajääpalvelut ovat aidosti ympäristöystävällisiä ja voimme osaltamme tukea yrityksenne kestävän kehityksen suunnitelmia.

Käytämme ainoastaan Linden korkealaatuisempaa ja elintarvikekelpoista hiilihappojäälaatua.

Kuivajääpuhdistusmenetelmä sopii lähes kaikkiin elintarviketeollisuuden puhdistustarpeisiin, vedettömyytensä ja tehokkuutensa vuoksi ja koska menetelmässä hiukkaset kaasuuntuvat törmäyksessä, poistamalla likaa ja rasvaa pinnalta vahingoittamatta laitteita. Usein avotuotannossa varmistetaan että ilmanvaihtokanavien sekä kaapelikiskojen päällä olevat rasvapölyt on poistettu ja tuotanto turvattu. Elintarvikejäämien, rasvan, lian ja muiden jäämien poistaminen tuotantolaitteista on ratkaisevan tärkeää bakteerien kasvun estämisessä ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuotannon toiminnallisuuden ja puhtaustason varmistamisessa.

Ympäristöystävällisyyteen vaikuttavat tekijät kuten, veden ja liuottimien käytön vähentyminen ja sitä jätevesien määrän ja kosteuden tuottamien haittavaikutusten ja kustannusten pienentäminen. Käyttämämme Co2 hiilidioksidi on teollisuuden päästöistä talteen otettua ja kierrätettynä käytettyä ja näin vahvasti osana kierrätystaloutta.

Pyydä meiltä päämiehemme ulkopuolisella asiantuntijalla teettämä tutkimus kuivajään desinfioivasta vaikutuksesta pintojen puhdistuksissa elintarviketeollisuudessa!

Tyypillisimpiä kohteita elintarviketeollisuudessa

 • Tuotantolinjojen rungot ja sisäosat
 • Uunit, savustamot
 • Kuljettimet, säiliöt, sihdit
 • Sähkömoottorit
 • Sähköpääkeskukset
 • Kaapelikiskot
 • Ilmanvaihtokanavien pinnat
 • Mekaniikka
 • Uunit ja leivontamuotit
 • Lattiat, seinät ja tasopinnat

Poistettavia likoja:

 • Noki, terva, palanut rasva, taikinat
 • Rasva-, proteiini-, suola- ja sokeripohjaiset elintarvikejäämät
 • Kalkki, kasvustot
 • Päiväysmuste
 • Etikettien liimajäämät
 • Koneiden voitelurasvat ja -öljyt ja muut liukenemattomat liat
 • Pintaruoste
 • Staattinen tai rasvainen pöly

Miksi kuivajääpuhallus kannattaa valita puhdistusmenetelmäksi?

 • Säännöllisellä koneiden ja laitteiden puhdistuksella saavutetaan häiriötön tuotanto ja sen lisäksi käyttöikä pidentyy
 • Sähkömoottoreiden puhdistuksella saavutetaan suoraa energiasäästöä
 • Usein puhdistus pystytään tekemään usein ilman koneen osien purkamista, jolloin säästetään aikaa ja rahaa huoltoseisakkien lyhentyessä
 • Menetelmä ei tuota toisiojätettä (likavesi, liuottimet, pesuaineet), joten siivottava aine jää kuivana lattialle siivottavaksi
 • Vedetön pesu vähentää bakteerikasvua pinnoilla
 • Kun mekaaninen puhdistus ja sormityöskentely vähenee, niin työturvallisuutta voidaan parantaa
 • Turvallinen sähkölaitteille – vikaantumat vähenee ja tuottavuus paranee
 • Myös ahtaat ja vaikeasti nähtävät paikat helppo puhdistaa tehokkaammin kuin mekaanisesti
 • Vedetön ja kemikaaliton puhdistus tukee teollisuuden ympäristötavoitteita ja kestävän kehityksen periaatteita sekä edesauttaa näihin tavoitteisiin pääsemistä
kanavapuhdistus

Lakisääteiset kanavapuhdistukset

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa on seuraavia mainintoja:

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava ja ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat on huollettava ja puhdistettava pelastuslain ja nuohousasetuksen edellyttämällä tavalla.

Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutettua omaisuutta ja toimintaa koskevia säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastuslainsäädäntö.

Lainsäädännöissä kuten Pelastuslaki ja Sisäministeriön asetukset on mainintoja, joissa selväsanaisesti kirjoitetaan että on huolehdittava, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, ettei niistä aiheudu tulipalon vaaraa.

 • Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot. Vähintään kerran vuodessa.
 • Ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita.
 • Ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

Mikäli näin ei ole toimittu, ja vahinkoselvittelyn yhteydessä käy ilmi, että em. puute on vaikuttanut vahingon syntyyn ja/tai sen laajuuteen, on vakuutusyhtiöillä oikeus vähentää korvausta tai se jopa evätä.

Miksi on järkevää valita Dry Ice Finland yhteistyökumppaniksi suorittamaan teollisuuden puhdistukset?

 • Voimme tarjota teollisuuden tarpeisiin kokonaisvaltaisen palvelun tuotannon eri kohteiden sekä myös kanavien ja huippuimurien puhtaanapidossa, seurannassa ja raportoinnissa
 • Ainoana Suomessa käytämme omaa innovaatiotamme, kanavissa kulkevaa robottia, jonka avulla päästään parempaan lopputulokseen tehokkaasti.
 • Meillä on kattava valtakunnallinen verkosto
 • Tehokkaiden laitteidemme avulla pystymme minimoimaan tuotannon seisakkiajan
 • Etsimme yhteistyössä kanssanne teille parhaan palvelumuodon joko alihankintapuhdistuksen avulla, laitevuokrauksen tai oman laiteoston kautta tai näitten yhdistelmällä