Kuivajääpuhallus metsä- ja mekaanisessa puuteollisuudessa

Kuivajääpuhallus soveltuu monipuolisesti kaikkialle paperi-, sellu - sekä sahateollisuuden eri tuotannon käyttökohteisiin. Menetelmän käytön avulla voidaan pienentää merkittävästi tulipaloriskiä mm. sahoilla.

Miksi kannattaa käyttää kuivajääpuhdistusta?

Työalueiden ja koneiden sekä moottoreiden säännöllisellä puhdistuksella saavutetaan useita etuja.

 • Kuivajääpuhdistus on vedetön eikä tuota tilaan ylimääräistä toisiojätettä kuten kaikki muut menetelmät. Vedettömyys mahdollistaa myös sähkölaitteiden puhdistukset
 • Kohteissa missä on puupölyä ja palovaara tulee kyseeseen turvallisuuden varmistaminen sekä lain vaatimusten täyttäminen kts. teksti alla
 • Säännöllisellä sähkömoottoreiden ja laitteiden puhdistuksella saavutetaan kustannussäästöjä käytössä ja pidennetään käyttöikää
 • Työturvallisuus lisääntyy palovaaran riskin poiston lisäksi siinä että puhdistuksissa voidaan vähentää mekaaninen käsin työskentely ja sormivammoja
 • Aidosti ympäristöystävällinen menetelmä. Menetelmää käyttämällä voidaan vähentää jätevesien syntyä, liottimien ja niiden tuottamien viemärijätteiden syntyä. Menetelmä käyttö toimii osana yrityksen kestävän kehityksen suunnitelmaa

Tyypillisimpiä kohteita elintarviketeollisuudessa

 • Tuotanto- ja työstökoneiden puhdistus
 • Sähkömoottori, sähköpääkeskukset, kaapelikiskot
 • Puristimet
 • Viilusorvi
 • Kuivauskoneet
 • Telat
 • Leikkurit

Poistettavia likoja:

 • Poistaa tehokkaasti pihkan, mahlan, öljyn, rasvan, palaneen puun, kemiallisen massan ja maalin
 • Poistaa tehokkaasti hartsin ja liimajäänteet sekä huuviin kertyneet paloherkät puupölymateriaalit
moottorin puhdistus

Lakisääteiset kanavapuhdistukset

Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa on seuraavia mainintoja:

 • Tulisijat ja savuhormit on nuohottava ja ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat on huollettava ja puhdistettava pelastuslain ja nuohousasetuksen edellyttämällä tavalla.
 • Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutettua omaisuutta ja toimintaa koskevia säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelastuslainsäädäntö.

Lainsäädännöissä kuten Pelastuslaki ja Sisäministeriön asetukset on mainintoja, joissa selväsanaisesti kirjoitetaan että on huolehdittava, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, ettei niistä aiheudu tulipalon vaaraa.

 • Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot. Vähintään kerran vuodessa.
 • Ruiskumaalaamon, puusepäntehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita.
 • Ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

Mikäli näin ei ole toimittu, ja vahinkoselvittelyn yhteydessä käy ilmi, että em. puute on vaikuttanut vahingon syntyyn ja/tai sen laajuuteen, on vakuutusyhtiöillä oikeus vähentää korvausta tai se jopa evätä.

Miksi on järkevää valita Dry Ice Finland suorittamaan ravintoloiden rasvakanavien puhdistukset?

 • Voimme tarjota teollisuuden tarpeisiin kokonaisvaltaisen palvelun tuotannon eri kohteiden sekä myös kanavien ja huippuimurien puhtaanapidossa, seurannassa ja raportoinnissa
 • Ainoana Suomessa käytämme omaa innovaatiotamme, kanavissa kulkevia robottia, jonka avulla päästään parempaan lopputulokseen tehokkaasti
 • Meillä on kattava valtakunnallinen verkosto
 • Tehokkaiden laitteidemme avulla pystymme minimoimaan tuotannon seisakkiajan
 • Etsimme yhteistyössä kanssanne teille parhaan palvelumuodon joko alihankintapuhdistuksen avulla, laitevuokrauksen tai oman laiteoston kautta tai näitten yhdistelmällä