Mikä on kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennys on ansio- ja pääomaverotuksessa tehtävä verovähennys, joka myönnetään yksityishenkilön maksaman veron määrästä. Toisin sanoen valtiolle maksettava vero vähenee kotitalousvähennyksen verran. Tässä kotitalousvähennys eroaa monista muista vähennyksistä, jotka tehdään tuloista eli ne pienentävät verotettavaa summaa. Kotitalousvähennyksen saat siis kokonaan takaisin omaan käyttöösi!

Kuivajääpuhalluksen kotitalousvähennys

Kun ostat kuivajääpuhdistuspalvelua kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää kulut verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennystä saa myös töistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Mistä vähennys lasketaan?

Vähennyksen saa työn osuudesta ja se lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta.

Paljonko vähennys on?

Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2021 vähentää 40 % Dry Ice Finlandille maksamastasi kuivajääpuhdistuspalvelusta matkakuluvähennyksen ja omavastuuosuuden jälkeen. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2021 on 2 250 € vuodessa. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 € omavastuuosuus.

Esimerkki: Maksimivähennyksen eli 2 250 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2021 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 4 500 euroa.

Kuka voi vähennystä käyttää?

Vähennys on henkilökohtainen, joten pariskunta voi vuonna 2021 saada yhteensä 4 500 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.

  • Kotitalousvähennystä voit hakea myös jälkikäteen useamman vuoden ajalta
  • Suunnittelemalla laskunmaksuasi voit vuodenvaihteessa jakaa kotitalousvähennystä kahdelle eri vuodelle ja maksimoida veroetusi

Jos yhden vuoden maksimi tulee vastaan, Tällöin voi olla järkevää hajauttaa puhdistustyö kahteen eri osaan, kahdelle eri vuodelle, jotta saat kotitalousvähennyksen siis kokonaisuudessaan. Esimerkiksi remontti aloitetaan joulukuussa ja päätetään tammikuussa, ja laskutus on jakautunut kahteen eri osaan: joulukuulle ja seuraavan vuoden tammikuulle.

Miten vähennystä haetaan?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Esimerkiksi vuoden 2017 veroilmoitus palautetaan huhti-toukokuussa 2018. Vähennys myönnetään yleensä sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.