Kuivajääpuhallus vai hiekkapuhallus?

Aivan kuten muissakin puhallusmenetelmissä, hiekkapuhalluksessa ammutaan pieniä rakeita/kiteitä paineilmalla puhdistettavaan pintaan, ja vesihiekkapuhalluksessa kiteet ovat useimmiten hiekkaa, toisinaan myös lasia tai metallia. Kovalla paineella pintaan iskeytyvä hiekka hioo puhdistettavaa pintaa irrottaen siitä pintakerroksen. Tämän vuoksi hiekkapuhallus ei sovellu läheskään kaikille pinnoille eikä varsinkaan herkille pinnoille.

Metalleja hiekkapuhallettaessa on otettava huomioon, että hiekkapuhallus vaikuttaa pinnan metallurgiseen rakenteeseen – ohuita metallikappaleita hiekkapuhaltaessa kappale pyrkii vääntymään käyräksi.

Rajummaksi hiekkapuhallusta voi kuvailla myös siitä muodostuvan kvartsipölyn vuoksi; sen hengittäminen altistaa ihmisen pölykeuhkosairauksille, ja hiekkapuhallusta tehdessä tarvitaankin hyvä ilmanvaihto ja kattavat suojavarusteet. Hiekkapuhalluksessa työn kustannukset kasvavat helposti kohteen suojaustarpeiden myötä. Vaikka kohde suojataan hyvin, hiekkapuhalluksen myötä tarvitaan usein myös huolellinen jälkisiivous kaiken pölyn poistamiseksi.

Hiekkapuhallus on ehkä yleisesti tunnetuin puhallusmenetelmistä, jota käytetään useimmin pohjakäsittelyyn ja pinnan puhdistukseen ennen seuraavaa käsittelyä kuten maalausta. Kuivajääpuhallus on oivallinen vaihtoehto hiekkapuhallukselle, ja se soveltuukin laajempaan kohdekirjoon kuin hiekkapuhallus.

Kuivajää vs. hiekka rakennustyömaalla

Vaikka joskus hiekkapuhalluksen yksikköhinta onkin näennäisesti edullisempi niin usein kuivajäämenetelmää käytettäessä työmaan pölynhallinta helpottuu huomattavasti ja urakoitsija säästää pölynhallinta ja suojauskustannuksissa sekä resurssien käytössä suojausten rakentamisen ja purkamisten sekä siivousten osalta.

1. Työmaan pölynhallinta

 • Kun hiekkapuhallus pölisee liikaa, siihen joudutaan lisäämään vettä, joka sitoo pölyn ja irronneen lian liejumassaksi.
 • Kaikki ilmanvaihtokanavat joudutaan tukkimaan erityisen tarkasti.
 • Hiekkaa käytettäessä vaaditaan mittavat alipaineistukset sekä tilojen suojaukset.

2. Kohteen desinfioiminen

Kuivajääpuhdistus tutkitusti desinfioi puhdistettavan kohteen esim. ontelolaatat ilman erillisiä kemikaaleja tai desinfiointiaineita.

3. Kuivajääpuhdistusmenetelmän ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys

Kuivajääpuhdistusmenetelmä ei tuota työmaalle mitään ylimääräistä jätettä. Näin ollen kohteesta syntyvän jätteen määrä on minimaalinen ja kuivana helposti käsiteltävä
Menetelmä pienentää rakennuksilla laskettavaa hiilijalanjälkeä ja tukee rakennusteollisuuden ympäristöluokitusten parannustavoitteita esim. breeam.

4. Työmaan eteneminen

 • Hiekasta syntyy tonneittain poistettavaa jätettä. Tämän siivoamiseen ja moninkertaiseen imurointiin kuluu runsaasti ylimääräistä aikaa sekä resursseja.
 • Suojausten rakentamiseen ja purkamiseen menee usealta mieheltä useita päiviä per kerros.
 • Muiden toimijoiden työskentely samassa tilassa ei ole mahdollista, kuten kuivajäämenetelmän kanssa.

Kuivajääpelletit kaasuuntuvat osuessaan kohteeseen, eikä näin ollen mitään toisiojätettä synny. Jäljelle jää ainoastaan pieni määrä irrotettavaa ainesta. Koska kuivajää on vedetön, myös irrotettava jäte on kuivaa ja se helpottaa ja nopeuttaa siivoustyötä. Jätteen määrä on murto-osa hiekkaan verrattuna.

5. Työmaan jätteet

 • Hiekkapuhalluksesta syntyy tonneittain kaatopaikalle kuljetettavaa jätettä/ongelmajätettä.
 • Riippuen irrotettavasta materiaalista jätehiekka kuljetetaan joko tavalliselle kaatopaikalle tai usein Riihimäelle erikoisjätekäsittelyyn.
 • Hiekan vaatima korkeampi suojaustaso synnyttää paljon ylimääräisiin suojauksiin tarvittavaa muovijätettä.
 • Lisääntyneen pölynhallinnan myötä kaatopaikkajätettä kuormittava vaihtosuodatinkankaiden määrä kasvaa.

Kuivajääpuhdistusmenetelmän avulla työmaalla syntyvä kaatopaikkajäte minimaalista ja kuivana helposti siivottavaa ja käsiteltävää. Tällä on suuri merkitys työmaan aikataulusuunnittelussa, kustannuksissa sekä kestävän kehityksen ajattelussa.

6. Työmaan turvallisuus

 • Hiekasta syntyy valtava määrä terveydelle haitallista kvartsipölyä.
 • Hiekkapöly nostaa kokonaispölynhallinnan vaatimustasoa, jotta muille työmailla toimiville ei aiheutuisi turvallisuusriskiä.
 • Hienon pölyn tunkeutuminen rakenteiden tiivisteisiin sekä muihin paikkoihin mihin se ei kuulu.

Kuivajää on vedetön, kemikaaliton ja turvallinen aine.

Kun kuivajää valitaan puhdistusmenetelmäksi:

 • Työmaan toiminta tehostuu, joka vaikuttaa osaltaan kokonaisaikatauluun
 • Jätteiden määrä putoaa murto-osaan
 • Työmaan pölynhallinta helpottuu
 • Turvallisuus paranee
 • Urakoitsijan työmaan hiilijalanjälki paranee ja voimme edesauttaa kestävän kehityksen ympäristötavoitteitanne ympäristöystävällisen menetelmän käytön avulla

Kuivajääpuhalluksen etuna hiekkapuhallukseen verrattuna tältä osin on se, että kuivajääpuhallus ei hio puhallettavaa pintaa – näinpä se on täysin jätteetön menetelmä ja sitä suoritettaessa ei tarvita kohteen suojausta. Kuivajäärakeiden osuessa kohteeseen ne sublimoituvat, eli kaasuuntuvat ja haihtuvat ilmaan. Lyhyesti: kuivajääpuhallus ei edellytä kohteen suojausta tai suuritöisiä jälkisiivouksia, eikä varsinkaan hiekkapuhalluksessa tapahtuvaa jätehiekan poiskuljetusta.

Kuivajääpuhallus mahdollistaa erikoiskohteet ja yhtäaikaisen työskentelyn

Hiekkapuhalluksella ei ymmärrettävästi voida toteuttaa erikoiskohteiden, kuten sähkölaitteiden puhdistuksia tai välttämättä edes niiden välittömässä läheisyydessä olevia kohteita. Tähän on syynä vesihiekkapuhalluksen hiovuus sekä tietysti runsain mitoin syntyvä hiekkapöly.

Kuivajäällä sen sijaan voidaan puhaltaa miltei mitä vain, myös sähkölaitteita ja herkkiä moottoreita sekä mm. puu, rappaus- ja tiilijulkisivuja sillä kuivajää ei hio tai kastele puhallettavaa kohdetta. Suurissa kohteissa yksi tärkeä etu kuivajääpuhalluksessa on se, että puhalluksen vaikutusalue on pieni – muita töitä voidaan tehdä normaalisti aivan puhallustyön välittömässä läheisyydessä. Kuivajääpuhallus on siis monipuolisempi ja monikäyttöisempi menetelmä, ekologisuudesta puhumattakaan. Tutustu tästä kuivajääpuhdistuksen käyttökohteisiin!

Meiltä saat kaiken kuivajääpuhallukseen!

Dry Ice Finlandilta voit ostaa tai vuokrata kuivajääpuhalluslaitteet omaan käyttöösi, mutta luonnollisesti tarjoamme myös monenlaisia puhdistuspalveluja sekä tietysti myymme myös kuivajäätä kaikenkokoisissa erissä.